Släktmöte 2022

Nästa släktmöte i Brahestad

Kallelse till släktmöte samt information

Publicerat 11.2 2022

Sovio-Sovelius Släktförening r.f.’s ordinarie möte och släktträff kommer att hållas i Brahestad lördagen den 2 juli 2022. Platsen för evenemanget är festsalen i Langs handelshus, Kyrkogatan 19, 92100 Brahestad. Anmälan till släktföreningsmötet inleds i festlokalen kl 15, då deltagarna tilldelas mötesmaterialet. Själva mötet börjar kl 16.00.

Alla anhöriga är varmt välkomna till släktträffen. Släktföreningens möte gäller givetvis endast föreningens medlemmar. Efter mötet, ca kl 18, avnjuts en släktmiddag som föreningen bjuder på för deltagare som betalat sin medlemsavgift och övriga deltagande i samma hushåll.

För att kunna planera mötes- och måltidsarrangemangen måste anmälan till mötet göras så snart som möjligt och senast 1.5.2022, i första hand online, på https://tinyurl.com/5e33r962. Anmälan kan även göras via e-post till: hallitus@soviosovelius.com.

Anmälan gäller medlem/anmälare och dennes hushåll, vänligen ange alltså namn på alla deltagare (make/maka/barn). Ange även eventuella matallergier.

Detta släktmöte utlyses i tidskriften bulletinen Jotalan jutut och även på släktföreningens hemsida samt på familjens Facebookgrupp. Inbjudan kommer även att skickas ut som en ”påminnelse” till föreningens medlemmar under våren, varvid även eventuella förtydliganden eller ändringar kommer att meddelas.

Mötet skall behandla ärenden som föreskrivs i föreningens stadgar:

  • bokslut, verksamhetsberättelser och revisorernas berättelser
  • aktivitetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl och storleken av den årliga medlemsavgiften
  • val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter
  • val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  • gravvårdskommitténs bokslut, verksamhetsberättelser och revisorernas berättelser
  • gravvårdskommitténs aktivitetsplan och inkomst- och utgiftskalkyl
  • val av fyra ledamöter till gravvårdskommittén

Styrelsen har inga förslag till personalval. (Se även ordförandens spalt på sidan 3 i Jotailan jutut bulletin 27). Förslag till personval före mötet kan göras via e-post till hallitus@soviosovelius.com. Framställan om övriga ärenden att ta upp på mötet kan också göras till samma adress senast 1.4.2022.

Annat att notera

En kaffestund arrangeras på söndag klockan 10 i Varvi, Brahestad, platsen där Brahestads (och Soveliernas) skeppsvarv låg, och där Varvi byförening sommaren 2021 reste en mast som ett minnesmärke över skeppsredarna i Brahestad. Man har tagit modell till masten från stormasten på Sovelius’ brigg Ahto, och masten står exakt på platsen där Fredrik Sovelius’ skeppsvarv en gång låg. I mastens omedelbara närhet ligger byföreningens kåta (för ca 40 personer) där vi intar vårt kaffe. Mer om masten på sidorna 27-28 i Jotailan Jutut bulletinen nr 27 och en bild på bakpärmen.

Nedan finns några boendealternativ:

Willa Katariina, Katariinan Kamari ja Renkitupa,              tel 044 022 8450

Langin Kauppahuone, +358 50 513 7750 info@langinkauppahuone.fi

Forenom Raahe www.forenom.com

Boendeservice Nurmi Oy, tel 0401884268, mpnurmioy@gmail.com

Sinipursi, Hilkka Hirsikorpi, tel. 040 564 3396, ItäVilpu 11, 92130 Brahestad, sinipursi@luukku.com

Budgethotel Raahe, +358 (0) 10 230 5500, info@budgethotelraahe.fi

Hotelli Raahen Hovi, puh. +358 10 277 4550 info@raahenhovi.fi . 10 rum har reserverats i Raahen Hovi under beteckningen ”Sovio-Sovelius-suvun sukuyhdistys”.

Både anmälan och bokning av boende bör göras så snart som möjligt, för under släktträffen i Brahestad är det även hembygdsdagar och mycket folk i rörelse. Boenden kommer att vara slutsålda innan sommaren, och antalet deltagare måste vara känt i tid för att skaffa nödvändiga tilläggsfaciliteter om förbokningen inte räcker till.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Sovio-Sovelius Föreningens hemsida