Släktmöte 2025

Nästa släktmöte är på sommaren 2025, med mötesdag lördag den 28.6 och platsen är då Pörssitalo på Fabiansgata 14 i Helsingfors. Närmare information i sinom tid på dessa sidor och i Jotaila Jutut Bulletinen.

Sovio-Sovelius Föreningens hemsida