Gamla Fotografier av släktingar

Top

Gamla fotografier av släktingar sorterade på släktgrenar

I den ursprungliga versionen av släktföreningens hemsida lade man upp en sida med fotografier av gamla släktingar. Då Eero Sovelius-Sovios släktbok digitaliserades 2015 förde man de gamla fotografierna till respektive person i Släktdatabasen. Då hemsidan gjordes om år 2021 omsorterades bilderna enligt släktgren. Några få fotografier har även lagts till.

Släktföreningens styrelse ser gärna att denna sida kompletteras med fotografier (gärna digitala) av tavlor eller fotografier av forna släktingar. Dessa kan sändas till administratören för hemsidan. Enklaste sättet är att sända dem med E-post till  internettoimikunta(at)sovio-sovelius.com och bifoga fotot som bilaga. Skriv också namn och gärna T-nummer för den avbildade personen, för att man skall kunna placera i rätt släktgren. Mera information kan fås från administratören via E-postadressen  ovan.

Mats (V) Johansson Sovelius (1726-1795) ättlingar

Tillsvidare finns det inga foton av släktingar från denna tid.

SG 1 Christina Sovelius, Myhrbergs 1764-1849 Ättlingar
Fredrik (I) Mattson Sovelius 1878-1837 T93

Släktgrenarna SG 2 – SG 3 stamfars far, (Rådberg ja Tham)

Till början av sidan


SG 2 Emilia Katarinas Sovelius, Hårdhs1807-1855 ättlingar
SG 3 Sophia Sovelius, Thams ättlingar
Johan IV Sovelius 1812-1853

Far till SG 4 stamfar och bröder

Fredrik (II) Sovelius 1822-1897 T216

Släktgrenarnas SG 5 – SG 9 stamfars far med barn

Till början av sidan


SG 4 Johan (V) Waldemar Sovelius 1853-1895 T153

Släktgren SG 4  stamfar

Till början av sidan


Fredrik Oskar Sovelius 1855-1896 T217

Släktgren SG 5  stamfar

Till början av sidan


Georg Sovelius 1857-1932 T341

Släktgren SG 6  stamfar

Till början av sidan


Ebba Sovelius 1892-1973 T391

Släktgren SG 7 stamfar

Till början av sidan


Matts A Sovelius 1895-1945 T412

Släktgren SG 8  stamfar

Till början av sidan


Katarina Sovelius 1896-1985 T419

Släktgren SG 9  stamfar

Till början av sidan

Sovio-Sovelius-släktens gravar

Till början av sidan

Sovio-Sovelius Föreningens hemsida