Styrelse

Sovio-Sovelius släktförening r.f.

Styrelse och kommittéer.

Uppdaterad 2.10. 2023. Om du använder mobiltelefon, kommer texten att vara oläsbar. Du kan då läsa in texten i PDF-format här

Sovio-Sovelius Föreningens hemsida