Föreningen

Välkommen till Sovio-Sovelius r.f’s medlemssidor.

Namn och hemort

Föreningens namn är SOVIO–SOVELIUS-SUVUN SUKUYHDISTYS RY, dess hemort Brahestad och dess verksamhetsområde hela landet. Kontaktspråken är finska, svenska och engelska

Föreningens syfte

Föreningens syfte är att befrämja känslan av samhörighet bland medlemmarna, upprätthålla kontakter mellan släktingarna, forska i släktens olika skeden och historia samt vårda släkttraditionerna.

Sovio-Sovelius Föreningens hemsida