Uutisia jäsenille

Tämä sivu on tarkoitettu erilaisia uutisia varten

Vuonna 2016 laadittua sukuyhdistyksen kotisivua on modernisoitu kevään 2021 aikana.

Kotisivujen uudistamistyöryhmään kuuluivat Olli Nylander ja Riitta Harala (sivujen suunnittelu ja suomenkielinen teksti), Tor Helenius (sivujen suunnittelu ja kääntäminen englanniksi ja ruotsiksi), sekä Pär Helenius (hallinnointi, kääntäminen ruotsiksi sekä koodaus).

Työ alkoi 17.3.2021, jolloin saimme kehittämisalustan, jotta työ ei häiritsisi virallista kotisivua. Vanha sivu vaihdettiin uuteen, modernisoituun versioon 18.5.2021. Kehittämistyö jatkui intensiivisesti vielä viikon jotta kaikki linkit ja tarkat dokumentit saatiin tarkistettua.

Suurelta osin sisältö on sama kuin kotisivun alkuperäinen sisältö, mutta myös uusia sivuja ja uutta sisältöä on lisätty sivuille.

Työryhmän hallinnoijana haluan antaa suuret kiitokset työryhmässä minua avustaneille Riitta Haralalle, Olli Nylanderille ja Tor Heleniukselle siitä hienosta työstä, jonka tuloksena kotisivumme ovat nyt modernimmat, oikeellisemmat ja mukavammat lukea.

Pär Helenius, kotisivujen ylläpitäjä

Sovio-Sovelius Yhdistyksen kotisivu