Tips

Sidan är under omarbetning

På denna sida finns förklaringar till diverse hjälp för Hemsidan.

Dessa Tips ar allmänna som fungerar på de flesta webbsidor och på Windows

Diagrammet över Släktgrenarna kan studeras närmare på flera olika sätt:
 1. Tryck på + i diagrammets topp för att förstora, eller
 1. Tryck på » uppe till höger på diagrammet för att öppna menyn Verktyg, där finns bl.a.
 2. Presentationsläge,
  • Hämta (ladda ned) pdf-filen (där du även kan förstora).
  • Printa Printa ut dokumentet på din egen printer
Söka en person i Släktträdets namnlista eller i ett PDF-dokument

Genom kommandot ”Ctrl f” (tryck båda tangenterna samtidigt) öppnas en sökruta i högra övre hörnet på skärmen, som ger möjlighet att söka på ett specifikt namn (hela eller del av) i databasen. Systemet anger alla ställen där det sökta namnet ingår. i högra hörnet av sökrutan anges antalet ”träffar”,  och med vinkelhaken pekande nedåt hittar du följande och vinkelhaken uppåt hittar du föregående.

Hur jag laddar ner ett PDF-dokument som öppnats på hemsidan

Då du valt önskad släktgren kan du klicka på symbolen ”pil nedåt” uppe i högra hörnet för att ladda ned släktgrenens information i pdf-format till din dator.

Länkar

På Internet används länkar, som oftast har en annan färg än en den normala texten. Der finns flera olika sorters länkar:

 1. Länk som för dig till en annan plats på samma sida
 2. Länk som för dig till annan sida på webbplatsen
 3. Länk som för dig till en annan webbplatssida och till ett speciellt ställe på den sidan
 4. Länk som öppnar en ny flik och till något av fallen 1-3
 5. Vissa bilder är en länk, som öppnar något av fallen 1-3

Om du tryckt på en länk och vill komma tillbaka, till stället där du tryckt på länken, kan du trycka uppe i vänstra hörnet på pilen till vänster på webbläsaren. (detta gäller inte då länken öppnats en ny flik, då är pilen grå, inte svart/aktiv).

Hur vet jag att bilden är en länk?

Normalt är ”kursorn” en snedställd pil, men om kursorns form byts till en hand med pekfingret uppåt är det en länk-

Kan jag se vart länken går utan att klicka på länken?

Ja, oftast. Hovra med kursorn ovanför länktexten och lägg märke till nedre vänstra hörnet. Där brukar länkadressen stå.

Sovio-Sovelius Föreningens hemsida