Aktuellt Sv

Ett nytt registersystem för Sovio-Sovelius r.f. medlemmar har införts.

Programmet heter FloMembers. Det hanterar underhåll av medlemsinformation och medlemskap och fakturering. Systemet kan också hantera, till exempel, händelseregistreringar (Anmälan till släktmöten, osv). Den viktigaste anledningen till att det nya programmet tagits i bruk är att medlemsregistret nu ligger online, medan det tidigare programmet var beläget på ordförandens dator. Det var svårt att hantera olika uppgifter för ordförande, sekreterare, kassör etc.

Vi har, med den nya FloMembers skickat till alla medlemmar som vi har en registrerad e-postadress, en E-post med en inloggningslänk, med vilken var och en kan logga in i medlemsregistret och kontrollera / korrigera sin egen information.

Det bör noteras att inloggning på föreningens hemsida, sovio-sovelius.com, fortfarande sker via webbplatsens inloggning i fältet till höger, för dem som har användaridentitet till sidorna endast för medlemmar. Webbsidor och FloMembers programet är helt separata system.

Sommaren i sin prakt!

Semester?

Sommarens guldgula blommor brukar lysa upp många gårdar under semestertiden. Här en bild av Praktlysingen  (Lysimachia punctata).

Här en närbild av blomman

 

En ny Jotailan Jutut, nr 23 har publicerats 22 mars 2018

Klicka på bilden, så öppnas tidsakriften i en ny flik

 

Här finns alla utgivna Jotailan Jutut bulletiner

Kommentarer om tidskriften

Om du vill  kommentera Jotailan Jutut-släktbulletinen, kan du skicka kommentaren med denna blankett.

Fyll i blanketten och klicka på skicka

*
*