Ajankohtaista Fi

Hyvää loppukesää


Kevään aikana Jotailan Juttujen toimituskunta on ollut muutosten kourissa: Pär Helenius jatkaa lehden taittajana, mutta pitkäaikainen päätoimittaja Tuula Moilanen jättää tehtävän nuoremmille. Myös Pia Sovio-Pyhälä vetäytyy toimitustyöstä mutta hän on luvannut yhdessä Brita Ekbergin kanssa jatkaa ruotsinkielisen nettilehden käännösten tuottamista.

Jotailan Jutuille etsitään siis uutta innokasta toimituskuntaa. Jos tunnet mielenkiintoa lehden tekoon, ota yhteyttä hallitukseen hallitus@sovio-sovelius.com.

Tuula ja Pia ansaitsevat meidän kaikkien suuret kiitokset pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta – ja usein raskaasta – työstä suvun tiedotuslehden parissa.

 

Kuva on leikkaus Sukukannan tiedostosta. Sukukannan tiedostoon pääsevät ainoastaan sukuun kuuluvat henkilöt joilla on käyttöidentiteetti Sukukantaan lukemiseen. (Katso lähemmin Jotailan Jutut numero 22 sivu 6)

Yhteenveto 2016 kesän sukukokouksesta:

Sovio-sovelius-sukuyhdistys ry:n sukukokous 16.7.2016

Suuret kiitokset sukukokouksesta järjestelyihin osallistuneille ja kaikille kokoukseen osallistuneille.
Sukukokous ajoitettiin sydänkesään samanaikaiseksi Raahen Meripäivien kanssa, mikä osallistujamäärän perusteella osoittautui onnistuneeksi: Ilmoittautuneita oli peräti 59! Toivottavasti kaikki löysivät jotain Raahen (tai sukuyhdistyksen) tapahtumatarjonnasta.

Varsinaisen sukukokouksen avaussanoissa puheenjohtaja Olli Nylander kertoi Pär ”Priccen” Heleniuksen kahdesta jättityöstä: Ensin sukumatrikkelin siirtämisestä tietokantamuotoon ja sitten suku­yhdistyksen internet-sivujen vielä käynnissä olevasta uudistamisesta. Kiitoksena tästä työstä yhdis­tyksen hallitus on myöntänyt Pär Heleniukselle kunniakirjan ja yhdistyksen viirin, jotka esitettiin kokousväelle. Valitettavasti Pär Helenius itse ei ollut kokouksessa paikalla joten näiden luovutus ta­pahtuu myöhemmin.

Sukukokouksessa oli paikalla 53 osallistujaa, joista 3 USA’sta, 2 Kanadasta ja 2 Saksasta. Nämä edustivat 25 perhettä (=ääntä). Äänestyksiinkin oli kokousjärjestelyissä varauduttu, mutta lopulta kaikki päätökset ja valinnat tehtiin yksimielisesti. Äänestyksiä ei siis tarvittu. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Olli Nylander, joka kutsui sihteeriksi Outi Tasalan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Mämmelä ja Sami Sovio ja ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat ja lisäksi Annaliisa Nylander.

Tilit ja vuosikertomukset kolmivuotiskaudelta 2013-2015 esiteltiin ja hyväksyttiin ja hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Myös toimintasuunnitelma alkavalle toimintakaudelle hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmassa asetettiin tavoitteita kiinnostavien toimintatapojen löytämiseen mm. paikallisena toimintana ja sitä kautta jäsenistön aktivoimiseen ja etenkin nuoremman polven saamiseen mukaan toimintaan. Myös tiedotustoiminnassa tavoitellaan uudistumista ja sähköisen viestinnän hyödyntämistä pitäen kuitenkin tiukasti mielessä myös ne, jotka eivät sähköisiä viestimiä käytä. Esimerkiksi Jotailan Jutut ilmestyvät edelleen vuosittain, toivottavasti entistä ehompana.

Talousarviokeskustelun tuloksena päädyttiin korottamaan vuotuista jäsenmaksua 5 eurolla, 25 euroon. Jäsenmaksu on perhekohtainen, eli yksi jäsenmaksu per ”kattilakunta”.

Sami Sovion vetäydyttyä hallitustehtävistä työkiireiden vuoksi, hallitukseen valittiin Outi Tasala edelleen ja uusina jäseninä Erkki Harala ja Susanna Sovio-Veikkolainen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Nylander (kiitos vielä kerran luottamuksesta). Hallituksen varajäseniksi vailttiin entisenä Eva Lindblad ja uutena Maarit Sovio. Hallitus kokoontuu lähiai­koina järjestäytymään ja käsittelemään sukukokouksessa ilmenneitä asioita.

Toiminnantarkastajiksi 2016-2018 valittiin Paula Erla ja Marika Mämmelä ja varalle Mikko Koivusalo ja Sami Sovio.

Hautainhoitotoimikunnan tilinpäätökset ja niiden hyväksyminen sisältyivät yhdistyksen tilipäätökseen. Hautainhoitotoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin kun toimintasuunnitelmaan lisättiin maininta Dragsfjärdin hautojen kuulumisesta hoidettavien piiriin. Hautainhoito­toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raija Ingerttilä, entisenä jäsenenä Annaliisa Nylander ja uusina Erja Sovio ja Johanna Pihlajamaa.

Sukuhaarojen yhteyshenkilöistä käytiin vilkas keskustelu puheenjohtajan alustukseksi esittämän Ilkka Sovion kirjoituksen pohjalta. Lopputulemaksi tuli, että sukuhaaroille ei nimetä yhdyshenkilöitä ja uusi hallitus ottaa harkintaansa kokouksessa esitetyt viestintää ja viestinnän aktivointia koskeneet ehdotukset.

Kokouksen lopuksi keskusteltiin esille tulleista asioista. Puheenjohtaja esitteli uudet kotisivut, jotka ovat vielä kehitystyön alla mutta jo käytössä. Kokousosanottajat saivat väliaikaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan joilla pääsevät testaamaan suljettujen jäsensivujen toimintoja.

Pia Sovio-Pyhälä alusti keskustelun Maxmilian Myhrbergin haudan kunnostamishankkeesta. Keskustelun tuloksena hallitus sai evästykset asian eteenpäin viemiseksi.

Jotailan Juttujen toimitus oli laatinut kyselykaavakkeen, jota palautettiin kiitettävästi. Näin saatiin yksi työkalu lisää Jotailan Juttujen kehittämiseen.

Seuraavan, pääkaupunkiseudulla 2019 pidettävän sukukokouksen pitopaikaksi ehdotettiin Espoon Kartanoa.

Kokouksen päätyttyä nautittiin sukuyhdistyksen tarjoama päivällinen, jonka aikana ja myös sen jälkeen seurustelu jatkui vilkkaana. Sateisena alkaneen kokouspäivän ilta oli kaunis ja houkutteli vä­keä jatkamaan muistelua ja tutustumista vielä pitkään.

Olli

Suuri osa osallistujista kokoontui ryhmäkuvaan:

Sukukokouskuva_2016_DSC01278 (2)

==============================================

 

Tuorein Jotailan Jutut: (Napauta kuvaa, saat lehden auki)

Sophia_ja_Tham

Tässä ovat kaikki julkaistut lehdet

KommenTteja lehdestä

Jos sinulla on kommentteja Jotailan Jutut-lehdestä voit lähettää ne tällä lomakkeella.

Täytä ja lähetä

Nimesi:*
Sähköpostiosoite:*
Viesti/Kommentti*
Robotintarkastus: